A2
7.67 km
Maastricht - Weert
A2 Maastricht richting Weert, 4.05 km stilstaand verkeer (afnemend).
Weert - Eindhoven
A2 Weert richting Eindhoven, 1.57 km stilstaand verkeer (afnemend).
Weert - Maastricht
A2 Weert richting Maastricht, 4.67 km stilstaand verkeer (toenemend).
A13
1.8 km
Delft - Rotterdam
A13 Delft richting Rotterdam, 1.8 km stilstaand verkeer.
A16
1.39 km
Breda - Hazeldonk (B)
A16 Breda richting Hazeldonk (B), 1.39 km stilstaand verkeer (toenemend).
A20
4.2 km
Maasdijk - Gouda
A20 Maasdijk richting Gouda, 1 km stilstaand verkeer (toenemend).
Maasdijk - Rotterdam
A20 Maasdijk richting Rotterdam, 1.6 km stilstaand verkeer (toenemend).
Gouda - Maasdijk
A20 Gouda richting Maasdijk, 1.2 km stilstaand verkeer.
A27
0.8 km
Almere - Hilversum
A27 Almere richting Hilversum, 0.8 km stilstaand verkeer (afnemend).
A44
1.34 km
Leiden - Wassenaar
A44 Leiden richting Wassenaar, 1.34 km stilstaand verkeer (afnemend).
A50
8 km
Zwolle - Apeldoorn
A50 Zwolle richting Apeldoorn, 1.2 km stilstaand verkeer (afnemend).
Zwolle - Apeldoorn
A50 Zwolle richting Apeldoorn, 2.46 km stilstaand verkeer (afnemend).
Arnhem - Oss
A50 Arnhem richting Oss, 5 km stilstaand verkeer (toenemend).
A65
1.38 km
's-Hertogenbosch - Tilburg
A65 's-Hertogenbosch richting Tilburg, 1.38 km stilstaand verkeer.
N14
1.4 km
Geen data beschikbaar - Geen data beschikbaar
N14 Geen data beschikbaar richting Geen data beschikbaar, 1.4 km stilstaand verkeer.
N203
2.73 km
Geen data beschikbaar - Geen data beschikbaar
N203 Geen data beschikbaar richting Geen data beschikbaar, 2.73 km stilstaand verkeer (toenemend).